Katedra primárního vzdělávání

Ocenění "Nadějný učitel"

Tento rok se ocenění z důvodů koronavirových opatření bohužel neuskuteční, odkládá se do příštího akademického roku 2021/2022. 

NU bar fin leve horni male

Nadějný učitel

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
                                                                                                                 (Charles Farrar Browne)

Vize
Jsme přesvědčeni, že vzdělání má moc zlepšit svět. Je to nástroj pro změnu života každého z nás i celé společnosti. Díky němu získáváme znalosti a dovednosti, rozvíjíme svou osobnost, a ovlivňujeme tak sociální i ekonomický vývoj sebe sama i celého lidstva. Vzdělávání nás vede k boji se selháním a k úspěchu v životě, to vše počínaje již vstupem do mateřské školy.
Učitelé usilovně poskytují vzdělání dětem a jejich postavení je pro naši budoucnost zásadně důležité.

Oceněním „Nadějný učitel“

 • zdůrazňujeme důležitost profesní přípravy pedagogů;
 • poukazujeme na skutečnost, že úsilí a profesionalita si zaslouží uznání;
 • uznáváme, odměňujeme a propagujeme excelentní přístupy k výuce a vzdělávání


Cíle
Ocenění usiluje o uznání aktivního působení studentů v akademickém, školním, a také mimoškolním prostředí. Vyzdvihujeme výjimečné konání v rámci studijních povinností i ve společnosti (kroužky, tábory, projekty…).
Věříme, že ocenění pro budoucí učitele má velmi pozitivní dopad na jejich sebepojetí, motivaci a sebereflexi a je pro ně důležitým povzbuzením ve studiu i ve zvolené profesi. Ocenění studenti se stávají inspirací pro nás ostatní.

Kritéria

 • Úspěšné absolvování souvislé praxe 4. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 2. ročníku oboru Učitelství pro mateřské školy.
 • Praxe nad rámec studijních povinností (vedení táborů, kroužků, výletů, škola v přírodě, realizace projektové výuky v rámci aktivit fakulty apod.).
 • Studijní prospěch.

více Statut (viz níže)

Nominace

Nominováni jsou všichni studenti prezenčního studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a oboru Učitelství pro mateřské školy příslušných ročníků. Kritérium 1 bude automaticky sledováno, kritérium 2 a 3 dokládá student.

Termíny

 • vyhlášení 1. ročníku: 4. 12. 2019
 • uzávěrka dodání podkladů: 30. 10. 2020
 • slavnostní vyhlášení oceněných: prosinec 2020

Komise

PhDr. Jana Johnová, Ph.D., vedoucí Katedry primárního vzdělání FP TUL

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti FP TUL

Mgr. Helena Picková, Ph.D., vedoucí Centra pedagogické přípravy FP TUL

PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., koordinátor ocenění Nadějný učitel, odborný asistent Katedry primárního vzdělání FP TUL

Cena

Ocenění studenti získávají cenu Nadějného učitele a finanční odměnu.

Statut

 • 1. Ocenění Nadějný učitel organizuje Katedra primárního vzdělávání. Jeho posláním je podpora perspektivních budoucích učitelů a propagace učitelské profese.
 • 2. Ocenění je vyhlašováno každý rok v prosinci.
 • 3. Ocenění je vyhlašováno pro studující prezenčního studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a oboru Učitelství pro mateřské školy.
 • 4. Komisi každoročně jmenuje vedoucí KPV před vyhlášením nového ročníku.
 • 5. Uzávěrka dodání podkladů je vždy poslední pracovní den v říjnu.
 • 6. Podklady pro plnění kritéria 2 (praxe nad rámec studijních povinností) odevzdává student osobně na sekretariát KPV, příp. dr. Prokešovi osobně nebo elektronicky ve formě scanů na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podkladem je písemné potvrzení vedoucího nebo organizátora dané praxe s uvedením jména studenta, rozsahu a náplně praxe.
 • 7. Podklad pro plnění kritéria 3 (studijní prospěch) dokládá student výpisem z informačního systému Stag, s vlastnoručně podepsaným souhlasem k dalšímu zpracování poskytnutých informací.

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TUL ICO W
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885

Upozornění!
klasickou poštu směrujte na adresu:
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec

Sekretariát KPV, Budova P
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov

Sekretářka katedry:
Markéta Tománková | tel +420 48 535 4135 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny
Po - Čt: 09:00 - 10:45    13:30 – 14:30h
Pátek:13:00 – 14:30

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání