MgA. Zuzana Bubeníčková
zuzana.bubenickova
485354156
budova P, 1.NP č.1036
externí vyučující
...

Po předchozí domluvě mailem 

budova P, 1.NP č.1036 (P HV4-1026)

Datum a místo narození: 11. 8. 1950
Státní příslušnost: ČR
Adresa:  Sokolská 1149/26, Liberec 1, 460 01

Vzdělání

Janáčkova akademie múzických umění Brno  - zpěv     červen 1975  –  státní zkouška

Absolvované obory: pedagogické minimum (pedagogika, vyučovatelská praxe, psychologie, fonetika, foniatrie),  hlasová výchova, jevištní mluva, hygiena hlasu a mluvní cvičení

Zaměstnání

Janáčkova akademie múzických umění Brno  - asistentura     1975/1976              
tajemnice katedry zpěvu
hlasový poradce činoherního oddělení   

Divadlo F. X. Šaldy  Liberec  -  sólistka opery    1976 - 1994
přes sto operních, operetních i činoherních rolí
hostování v různých českých divadlech i v zahraničí
přes tisíc koncertů a estrád (zpěv a moderování)
přes dva tisíce výchovných koncertů (zpěv a moderování)

Technická univerzita, Fakulta pedagogická, katedra primárního vzdělávání – odborný asistent   1991 –
zástupce vedoucího katedry
vedoucí dálkového studia
vedoucí hudebního oddělení

Výuka:

Fakulta pedagogická v oboru učitelství pro 1. st. ZŠ – rétorika, hygiena hlasu a mluvní cvičení, hlasová výchova, práce s dětským a dospělým hlasem, vokální činnosti s metodikou, muzikoterapie

katedra pedagogiky a psychologie v oboru pedagogika volného času - technika hlasu v mluveném projevu, pěvecká výchova

Fakulta hospodářská v oboru ekonomika a pojišťovnictví  - rétorika

Centrum dalšího vzdělávání v oboru školský management  - komunikativní dovednosti

Univerzita třetího věku – rétorika

ZŠ a ZUŠ Jabloňová - zpěv, dětský veřejný  mluvený projev

Další působnost

Členství v ústřední umělecké radě  při MŠMT

Předsednictví pěvecké sekce krajské umělecké rady ZUŠ

Členství a předsednictví v profesních porotách pěveckých soutěží (národních i mezinárodních)

Grant interní - Problematika státních závěrečných zkoušek

Grant FRVŠ- Lidové tradice jako inovace pedagogické praxe

Příprava studijního programu katedry primárního vzdělávání pro novou akreditaci

Rámcově vzdělávací programy – participace na tvorbě nových programů

Celostátní a mezinárodní konference – pasivní  i aktivní účast

Příprava ( pěvecká) a organizování koncertů a veřejných vystoupení studentů KPV

 

Bubeníčková, Z. Rétorika. Studijní materiál, 2014 

https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=656

Bubeníčková, Z.: Hlasová výchova. Online metodicko-didaktický materiál pro NIDV duben 2013

Bubeníčková Z.: Problematika práce s detským hlasom a inovácia pedagogickej praxe. In zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Ako ďalej v hudobnej výchove 2. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006. ISBN: 80-8083-232-3.

Bubeníčková Z.: Lidové tradice v učitelství 1. stupně ZŠ, příspěvek do časopisu TUNI 2007

Bubeníčková Z.: Hlasová příprava pro adepty učitelství 1.st. ZŠ, Praha nakl. Houška 1994 skripta

Bubeníčková, Z. (2007): Vokální činnosti s metodikou, e learningový studijní text, ESF projekt v Opatření 3.2

Bubeníčková, Z. (2008): Rétorika, skripta, ESF - 1621 b.ú. 209875916/0300

Příprava multimediálních studijních materiálů pro předmět Rétorika v kurzu „Psychologie pro manažery“ v rámci projektu Psychologie pro manažery CZ.04.1.03/3.3.07.2/0018

Zpracování připravených materiálů formou CDROMU.

Bubeníčková, Z. (2008): Zpěv kreativně – příspěvek do sborníku konference - Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání 2. – 3. října 2008

vokální činnosti,
zpěv,
pěvecká výchova
technika hlasu v mluveném projevu
prohloubená hudební výchova

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání