Mgr. Jana Modrá
jana.modra
485354108
budova P, 1.NP č.1014
externí vyučující
...

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Narozena: 14. 12. 1973 v Liberci

Rodina:          vdaná, 3 dcery (2002, 2002, 2005)

Trvalé bydliště:         Křižany 144, 463 53

Přechodné bydliště:           Blahoslavova 218, 460 05 Liberec 5

 

Vzdělání:

  • Gymnázium ve Frýdlantu v Čechách
  • Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, obor učitelství biologie-matematika

                        diplomová práce na téma „Využití naučných stezek v Českém ráji pro komplexní přírodovědecké exkurze“

 

Zaměstnání:

2002-dosud   OSVČ

                        – lektorování programů environmentální výchovy především v MŠ a na 1. stupni ZŠ, vedení seminářů pro pedagogy, realizace a koordinace projektů zaměřených na environmentální výchovu a ochranu přírody

2008-2014     Silva Sacra, o. s.

                        – lektorka programů environmentální výchovy především v MŠ a na 1. stupni ZŠ, realizace a koordinace projektů zaměřených na environmentální výchovu a ochranu přírody

2008-dosud   Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra primárního vzdělávání

                        - odborný asistent – výuka biologie, didaktiky přírodovědy a environmentální výchovy pro obory Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství v MŠ a Pedagogiku volného času

 

Odborná praxe:

- Příprava a realizace projektů zaměřených na environmentální výchovu zejména v MŠ a na 1. stupni ZŠ

- Tvorba metodických materiálů pro pedagogy MŠ a ZŠ, tvorba pracovních listů

- Návrh, příprava a realizace naučných stezek a interaktivních přírodovědných expozic

- Praktická realizace blokových environmentálně vzdělávacích programů v MŠ a ZŠ   

- Lektorování vlastních environmentálně zaměřených seminářů pro pedagogy MŠ, 1. stupně ZŠ a lektory EVVO

- Příspěvky na konferencích EVVO v ČR a v Německu

- Ilustrace dětských knížek a materiálů a publikací k environmentální výchově

MODRÁ, J. Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem. Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí  2004.

MODRÁ, J., HENTSCHEL, S. Poznáváme Lužické a Žitavské hory - 24 výletů pro malé i velké. Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí 2004. s. 135. ISBN 80-239-4386-3

BROŽÍKOVÁ, H. Plaváček. MATIK,  Liberec 2004. s. 72. ISBN 80-903497-0-6 (MODRÁ, J. - ilustrace)

BROŽÍKOVÁ, H. Terezka a bublinková víla. MATIK,  Liberec 2004. s. 50. ISBN 978-80-903497-1-1 (MODRÁ, J. - ilustrace)

HENTSCHEL, S., MODRÁ, J. Obrázková zoologie. Garajaka + Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí 2005. s 116. ISBN 80-239-5767-8

MODRÁ, J. Co se skrývá za Bludným kořenem. Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí 2006.

BROŽÍKOVÁ, H. Prázdniny u jezera. MATIK,  Liberec 2006. s. 132. ISBN 80-903497-2-2 (MODRÁ, J. - ilustrace)

MODRÁ, J., MODRÝ, M. Pohádková putování v Lužických horách - průvodce přírodou Lužických hor nejen pro děti. Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí 2007. s 56.

BROŽÍKOVÁ, H. Terezka a kaštanový skřítek. MATIK,  Liberec 2009. s. 56. ISBN 978-80-903497-3-5 (MODRÁ, J. - ilustrace)

GÜRTLEROVÁ, J. Malý průvodce naším běžným ptactvem. SEV Divizna, Liberec 2010. (MODRÁ, J. - ilustrace)

KRUPOVÁ, J. Malý průvodce naším běžným ptactvem II. SEV Divizna, Liberec 2011. (MODRÁ, J. - ilustrace)

MODRÁ, J. V říši obrů – celoroční projekt pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Jablonné v Podještědí: Společnost pro Lužické hory, 2013, 35 s.

MODRÁ, J. Vyhmyzovánky. Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí 2013.

MODRÁ, J. Podivuhodný svět hmyzu. Jablonné v Podještědí: Společnost pro Lužické hory, 2013, 32 s.

MODRÁ, J. a kol. Dobrodružství v říši hmyzu. Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí 2014. s 72.

MODRÁ, J. Malí ochránci - učební text. In Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání "Malí šikulové". Vzdělávací institut Středočeského kraje, Praha 2014. s 14

MODRÁ, J., ESCHRICH, F., ZADRAŽILOVÁ, G., MODRÝ, M. Hurvínkovy cesty do přírody. Reel Prague, Praha 2015. s 147. ISBN 978-80-260-7848-7

VENCKO, V., JUDOVÁ J. Poznej ryby našich vod - malý průvodce vodní říší pro děti. O.p.s. České Švýcarsko, Krásná Lípa 2015. s 31.  ISBN 978-80-87248-41-6 (MODRÁ, J. - ilustrace)

NOVÁČKOVÁ, H., KOZLOVÁ, V. a MODRÁ, J. Studánky víly Rozárky. Lipka, Brno 2016. s 103+20 ISBN 978-80-88212-01-0

MODRÁ, J.  Devatero studánek. Lipka, Brno 2016. ISBN 978-80-88-212-03-4

Biologie v přírodovědě,
Didaktika přirodovědy,
Přírodovědná praktika 1 a 2
Environmentální výchova
Biologie dítěte

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání