PhDr. Hana Valešová, Ph.D.
hana.valesova
485354138
budova P, 1.NP č.1035
tajemnice katedry
...

V LS 19/20
čtvrtek 10:30 - 11:30
úterý 9:00 - 10:00  (po předchozí domluvě emailem)

Povinné předměty:

Výtvarné vyjadřování I (kresba), Výtvarné vyjadřování II (grafika)
Didaktika výtvarné výchovy I, II,
Přírodní materiály v PČ,
Tvořivost a experiment

Prohloubená výtvarná výchova:

Dějiny výtvarné kultury III.,
Soudobé výtvarné postupy,
Textilní tvorba,
Základy písma a kaligrafie,
Exkurze a projekty

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání