dominik.rubas
RNDr. Dominik Rubáš
777 229 750
P01012
člen katedry
...

 v LS 21/22 středa 15:00 - 16:00
jinak po předchozí domluvě, možné online konzultace

 

 

 

Odborná publikační činnost (příspěvky v recenzovaných periodikách)

1) RUBÁŠ, D. 2014: Pseudokrasové jeskyně a tvary v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy, Česká republika). Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy. Liberec, 32: 3–12.

2) SLÁDEK, I., KOTHAN, F., RUBÁŠ, D. & HÁJKOVÁ, L. 2015: Nejvhodnější doba pro letní školní prázdniny podle klimatologických kritérií. Meteorologické zprávy, roč. 68, č. 4, s. 124–127.

3) RUBÁŠ, D. 2015: Vliv synoptických situací na koncentrace látek znečišťujících ovzduší v Liberci (severní Čechy, Česká republika). Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy. Liberec, 33: 3–12.

4) RUBÁŠ, D. 2021: Terénní výuka neživé přírody. Geografické rozhledy, 30(4), 22–25.

 

Populárněnaučná publikační činnost

Publikace

1) RUBÁŠ D. 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí. Česká geologická služba, Praha, 82 s. ISBN 978-80-7075-802-1.

2) RUBÁŠ D. 2014: Prameny a studánky v Podještědí. Dominik Rubáš, Český Dub, 162 s. ISBN 978-80-260-6272-1.

3) RUBÁŠ D. 2017: Přírodní klenoty Podještědí – obrazový průvodce krajinou. Dominik Rubáš, Český Dub, 368 s. ISBN 978-80-270-2857-3.

Tištěné průvodce

1) RUBÁŠ D. 2015: Geologické zajímavosti Podještědí. Česká geologická společnost, Praha, 28 s. Exkurze České geologické společnosti, 38, podzim 2015. ISBN 978-80-87487-13-6.

2) RUBÁŠ D. & MRÁZOVÁ L. 2017: Po stopách prospektorů v Libereckém kraji (1. díl). Geopark Ralsko o.p.s., 30 s.

3) RUBÁŠ D. 2019: Výpravy do geologické minulosti: Děvín a Hamerský Špičák. Česká geologická služba. Praha.

4) RUBÁŠ D. 2021: Geologický mapováček. MAP II Mnichovohradišťko. Mnichovo Hradiště.

Články

1) RUBÁŠ D. 2012: Za pseudokrasovými jeskyněmi v okolí Zábrdky (1. díl). Od Ještěda k Troskám, roč. 35, č. 4, s. 288–291.

2) RUBÁŠ D. 2013: Za pseudokrasovými jeskyněmi v okolí Zábrdky (2. díl). Od Ještěda k Troskám, roč. 36, č. 1, s. 51–55.

3) RUBÁŠ D. 2014: Geomorfologické zajímavosti u Janova Dolu. Od Ještěda k Troskám, roč. 37, č. 1, s. 54–55.

4) RUBÁŠ D. 2014: Jeskyně a prameny v údolí Zábrdky. Krásy Česka, roč. 7, č. 3/2014, s. 12–13.

5) RUBÁŠ D. 2014: Toulky Děvínským polesím. Krásy Česka, roč. 7, č. 2/2014, s. 5–6.

6) RUBÁŠ D. 2014: Varovné poselství studánek. Vesmír [online]. Dostupné na: <http://vesmir.cz/ 2014/07/16/varovne-poselstvi-pramenu-studanek/>.

7) RUBÁŠ D. 2015: O pramenech a studánkách v kraji pod Ještědem. Od Ještěda k Troskám, roč. 38, č. 1, s. 14–18.

8) RUBÁŠ D. 2015: Putování po skalách Ještědského hřbetu. Krásy Česka, roč. 8, č. 4/2015, s. 22–23.

9) RUBÁŠ D. 2018: Zaniklá jeskyně nad Jizerou u Hubálova. Od Ještěda k Troskám, roč. 41, č. 2, s. 127–130.

 

Člověk a příroda

Přírodovědně-matematické praktikum 1, 3

Přírodovědné praktikum 1

Člověk a společnost 1, 2

Vlastivědná exkurze

Vlastivěda s didaktikou

Přírodověda s didaktikou

 

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání