Skip to main content

Harmonogram srpnové státní závěrečné zkoušky


Harmonogram srpnové státní závěrečné zkoušky:

21. 8. 2024
Učitelství pro 1. stupeň základních škol / M0113A300008NS
Učitelství pro 1. stupeň základních škol / 7503T047
Učitelství pro mateřské školy / B0112A300007
Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ

22. 8. 2024
Učitelství pro mateřské školy / B0112A300007

Jmenný seznam včetně přesných časů bude zveřejněn nejdříve v týdnu před konáním státní závěrečné zkoušky.