Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ

FORMA VÝUKY BUDE PREZENČNÍ, NEBUDE-LI MOŽNÁ PREZENČNÍ FORMA, PROBĚHNE VÝUKA PROSTŘEDNICTVÍM MEET.
ŘIĎTE SE, PROSÍM, POKYNY VYUČUJÍCÍCH

INFORMACE O ROZŠIŘUJÍCÍM STUDIU PRO 1. STUPEŇ: Info R1ST (pdf)
ROZVRH:
R1STh (10.9.2021) new koule
ROZVRH: R1STi (10.9.2021) new koule

ROZPIS STUDENTŮ NA JEDNOTLIVÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK: v přípravě  

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PRO KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
Zadávání, zpracování, odevzdání (BP, DP, ZP) ZDE
https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace-czvz

OKRUHY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK kurzu DVPP na FP TUL:
https://www.fp.tul.cz/student/szz#KPV

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ: Témata-ZP-2020 
VZOR ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ: VZOR-ZP
VZOR DESEK ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ: VZOR-DESEK-ZP

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání