Státní závěrečné zkoušky - obor Učitelství pro MŠ

 Termín konání SZZ: 
 část konaná na KPV: 3. 9. 2020 - budova P
 část konaná na KPP: 8. 9. 2020 - budova G (harmonogram a bližší informace na stránkách KPP)

  • Do prostor TUL nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
  • Studenti a všechny další osoby kromě zaměstnanců školy odevzdají tajemníkovi komise čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Student předstoupí před komisi s rouškou. Zkouška probíhá v roušce, pokud není domluveno jinak).
  • Pokud student neodevzdá čestné prohlášení, nebude mu umožněno složení SZZ, ale nebude penalizován propadnutím termínu

PŘIHLÁŠENÍ K SZZ

Přihlášení se provádí na webu FP, sekce STUDENT           https://www.fp.tul.cz/student/szz

Přihlášení k SZZ do 17. 7. 2020

Odevzdání BP do 17. 7. 2020

Studenti, kteří mají přerušené studium, nebo se jim z nějakého jiného důvodu nedaří přihlásit k SZZ, požádají o zapsání sekretářku katedry paní Děkanovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

SZZ – ČÁST OBHAJOBA BP

Prezentaci BP zašlete emailem na sekretariát. Datum odevzdání bude upřesněno. V den konání obhajoby si také raději vezměte prezentaci BP s sebou na flash disku.

Posudky k bakalářským pracím budou k dispozici na Stagu v týdnu předcházejícím SZZ.

Oponenty BP zajišťuje vedoucí práce (externí oponenti jsou možní pouze po schválení vedoucím katedry).

PRŮBĚH SZZ

Na KPV probíhá část SZZ z didaktik výchov a přírodovědně‐matematických představ a obhajoby BP v oboru.

Zkouška z PePs a obhajoby BP z PePs probíhají na katedře pedagogiky a psychologie, termín určuje KPP.

V den konání SZZ proběhne povinná prezence, kontrola občanských průkazů a slavnostní zahájení.

SZZ je koncipována jako zkouška z pěti oblastí, na které se může student předem připravit, přičemž před komisí si student vylosuje tři z těchto pěti oblastí. Doba přípravy je stanovena na 30 minut, čas vlastní zkoušky je rovněž 30 minut. Pro všechny oblasti platí: student uvede návrh propojení s dalšími oblastmi + vnitřní souvislosti tématu.

ODHLÁŠENÍ OD SZZ

Odhlášení od SZZ bez propadnutí termínu je možné nejpozději 3 dny před termínem konání SZZ, je povinností diplomanta odhlásit se z portálu a emailem informovat sekretariát katedry.

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání