Státní závěrečné zkoušky - obor Učitelství pro 1. st. ZŠ

Termín konání SZZ: 2. - 4. září 2020

Pokyny k aktuálním hygienickým opatřením – jak se chovat na SZZ

  • Do prostor TUL nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
  • Studenti a všechny další osoby kromě zaměstnanců školy odevzdají tajemníkovi komise čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Student předstoupí před komisi s rouškou. Zkouška probíhá v roušce, pokud není domluveno jinak).
  • Pokud student neodevzdá čestné prohlášení, nebude mu umožněno složení SZZ, ale nebude penalizován propadnutím termínu

PŘIHLÁŠENÍ K SZZ

Přihlášení se provádí na webu FP, sekce STUDENT           https://www.fp.tul.cz/student/szz

Přihlášení k SZZ do 17. 7. 2020

Odevzdání DP do 17. 7. 2020

Studenti, kteří mají přerušené studium, nebo se jim z nějakého jiného důvodu nedaří přihlásit k SZZ, požádají o zapsání sekretářku katedry paní Děkanovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

ROZLOŽENÍ SZZ

Student může zažádat o rozložení SZZ (tedy o splnění jedné celé části SZZ v jiném semestru), žádost (všeobecná) na http://www.fp.tul.cz/, je nutné podat na sekretariát KPV nejpozději v den uzavření přihlášek ke SZZ.

SZZ – ČÁST OBHAJOBA DP

Prezentaci DP zašlete emailem na sekretariát. Datum odevzdání bude upřesněno. V den konání obhajoby si také raději vezměte prezentaci DP s sebou na flash disku.

Posudky k diplomovým pracím budou k dispozici na Stagu v týdnu předcházejícím SZZ.

Oponenty DP zajišťuje vedoucí práce (externí oponenti jsou možní pouze po schválení vedoucím katedry).

PRŮBĚH SZZ

V týdnu před SZZ vám bude upřesněn den zkoušky (týká se letních SZZ při kterém s ohledem na počet diplomantů probíhají SZZ ve více dnech) a čas zahájení SZZ.

U letního a zimního termínu SZZ je potřeba počítat s tím, že všechny části SZZ mohou probíhat v jeden den.

V den konání SZZ proběhne povinná prezence, kontrola občanských průkazů a slavnostní zahájení.

ODHLÁŠENÍ OD SZZ

Odhlášení od SZZ bez propadnutí termínu je možné nejpozději 3 dny před termínem konání SZZ, je povinností diplomanta odhlásit se z portálu a emailem informovat sekretariát katedry.

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání