Témata závěrečných prací

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
DP:

- Využití školní zahrady a krajiny v okolí školy ve výuce na 1. stupni ZŠ.

- Výukové projekty pro žáky 1. stupně ZŠ zaměřené na aktuální problémy ochrany životního prostředí (ochrana biodiverzity, fragmentace krajiny, ochrana vod, klimatické změny aj.).

- Rozvoj celostního vzdělávání na 1. stupni ZŠ (mezipředmětové vztahy).
BP:

- Využití zahrady a blízkého okolí MŠ při vzdělávání dětí v MŠ.

- Využití pěstování a pozorování rostlin při vzdělávání dětí v MŠ.

- Vzdělávací projekty pro děti MŠ zaměřené na méně známé druhy našich živočichů (plch lesní, rejsek obecný, drozd kvíčala, mlok skvrnitý, netopýři aj.).

 

Mgr. Jindřich Bernt

DP:

- Strašidelné příběhy pro děti v literární výchově

- Detektivní příběhy pro děti v literární výchově

- Fantasy v literatuře pro děti a mládež

- Kontroverzní a tabuizovaná témata v literatuře pro děti a mládež

 

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

- Hudební teorie ve výuce hudební výchovy na 1. stupni ZŠ.

- Sborový zpěv na 1. stupni ZŠ.

- Instrumentální činnosti v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ.

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

- Využití literárních textů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

- Netradiční práce s literárním textem v MŠ (ZŠ)

- Grafomotorika (v MŠ i ZŠ) – upřesnění tématu na základě osobní konzultace

- Začlenění metod dramatické výchovy do vzdělávání na 1. stupni ZŠ.

- Vlastní téma (MŠ i ZŠ)


MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. (KPV)
DP:

- Nácvik písní tvořivě se vztahem na mezipředmětové vztahy

- Metodika a využití Orffových nástrojů (i zvonkoher a xylofon), Boomwhackerů i kláves na 1. st. ZŠ

- Abeceda ve zvuku a pohybu, artikulační a dechová cvičení - základ pro čtení, mluvený projev a zpěv i pro zařazení do mezipředmětových vztahů

- Poslechové činnosti na 1st. ZŠ a jejich využití v celé šíři výuky 

- Vokální projev a poslechové činnosti a grafomotorické aktivity s vazbou mezipředmětové vztahy
BP:

- Nácvik písní tvořivě se vztahem k vzdělávácím tématům v MŠ

- Metodika a využití Orffových nástrojů v MŠ

- Abeceda ve zvuku a pohybu, artikulační a dechová cvičení - základ pro mluvený projev a zpěv s prolnutím do všech vzdělávacích témat v MŠ

- Vokální projev a poslechové činnosti a grafomotorické aktivity

 

MgA. Adriana Kubištová Máčiková, Ph.D.

- Dramatická výchova a její začlenění do výuky (ZŠ, MŠ)

- Dramatická výchova a její využití v různých předmětech

- Tvorba dramatického tvaru na 1. stupni ZŠ

- Mluvený projev dětí, veřejné vystupování, práce s uměleckým textem 

- Vlastní téma týkající se improvizace, herecké práce a návštěvy kulturních zařízení

PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

- Kreativita při hodině HV na 1. stupni ZŠ.

- Komorní hudba na 1. stupni ZŠ.

- Hra na kytaru.

- Doprovody písní.


Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

DP:

- Současné umění jako inspirace integrovaných úloh na 1. stupni ZŠ.

- Umělá inteligence jako spolutvůrce ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ.

- Genderová vyváženost ve výtvarné výchově - didaktické aspekty.
BP:

- Práce s chybou v tvořivých činnostech v MŠ.

- Formativní hodnocení ve výtvarných činnostech v MŠ.

- Kooperativní tvořivé činnosti v MŠ.

 

Mgr. Tomáš Pospíšil

- Aktivní vokální projev žáka jako součást hudebně výchovného procesu ve škole

- Vývoj pěveckých návyků a dovednosti na 1. stupni ZŠ

- Tvořivá intonace a její integrace do školní hudební výchovy

- Zpěv a poslech hudby v mateřské škole a jeho význam pro rozvoj hudebnosti dítěte

 

RNDr. Dominik Rubáš, Ph.D.

- Terénní výuka

- Environmentální výchova

- Místně zakotvené učení

- Regionální princip ve vzdělávání

- Výzkum vztahu k místu, k přírodě


Mgr.A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D. (KPV)

- Plošné výtvarné techniky na 1.st  ZŠ / MŠ.

- Barva jako základní element malířského projevu.

- Světlo, linie či plocha ve výtvarné tvorbě na 1. st ZŠ /v MŠ.

- Uplatnění příběhu (pohádky) ve výtvarné výchově.

 

Doc. Vladimír Šavel

DP:

- Ex libris a jeho místo ve výtvarné výchově na 1. st. ZŠ.

- Přípravné grafické techniky na 1. st. ZŠ.
BP:

- Ex libris a jeho místo ve výtvarné výchově v MŠ.

- Přípravné grafické techniky v MŠ.

PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

- Lettrismus jako inspirace pro plánování výtvarných úkolů na 1. stupni ZŠ.

- Školní rok ve výtvarné výchově – soubor výtvarných úkolů pro konkrétní ročník.

- Kombinované techniky ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ.

- Přírodní materiály ve výtvarné a pracovní výchově na 1. stupni ZŠ.

 

Mgr. Vilém Valkoun

- Využití elektronických klávesových nástrojů (keyboard nebo digitální klavír) ve výuce 1. stupně ZŠ

- Možnosti využití vícehlasého zpěvu ve výuce na prvním stupni ZŠ

- Klavír a jeho klávesnice jako názorná didaktická pomůcka při výuce teorie hudební nauky

- Klavír jako nepostradatelný nástroj při nácviku sborového zpěvu

 

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

DP:

- Metody RWCT a jejich modifikace ve výuce žáků 1. stupně ZŠ

- Komunikační charakter výuky jazyka na 1. stupni ZŠ

- Využití uvolněných úloh výzkumu PIRLS ve výuce žáků 1. stupně ZŠ

- Prvky nonsensu v literatuře pro děti a jejich využití ve výuce.

- Tabuizovaná témata v literatuře pro děti a mládež
BP:

- Čtenářské strategie v MŠ

- Možnosti rozvoje komunikace a sdílení v MŠ

- Pohádka jako didaktický materiál v MŠ

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TUL ICO W
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885

Upozornění!
klasickou poštu směrujte na adresu:
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec

Sekretariát KPV, Budova P
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov

Sekretářka katedry:
Markéta Tománková | tel +420 48 535 4135 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny
Po - Čt: 09:00 - 10:45    13:30 – 14:30h
Pátek:13:00 – 14:30

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání