Katedra primárního vzdělávání

Konference hnutí Otevřeno a Katedry primárního vzdělávání FP TUL

nazev konference a loga dohromady mensi

21. a 22. června 2023 v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, prof. RNDr. Jana Picka, CSc.
Organizuje ji hnutí Otevřeno a Katedra primárního vzdělávání FP TUL u příležitosti 30. výročí založení katedry. 

 Lightbulb Innovation 249x300 Také vám není lhostejné vzdělávání budoucích učitelů?
Hledáte možnosti, jak jej uchopit a pojmout?
Podporujete inovace ve vzdělávání?
Přihlaste se na naši konferenci a diskutujte s námi!

Srdečně Vás zveme na společné dvoudenní setkání v příjemné atmosféře prostor liberecké Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Dle Vašeho výběru se můžete přihlásit na ty části programu, které Vás lákají a zajímají. Dobrá zpráva je, že vyjma dobrovolného příspěvku na společenský večer bude účast na konferenci pro Vás zdarma.


formular tlacitko odkaz

PROGRAM KONFERENCE

   STŘEDA 21. 6. 2023
● 09:00–13:30  VÝLET – Didaktická exkurze „JEŠTĚD TROCHU JINAK“, počet účastníku neomezen info zde male
● 14:00–15:30  KULATÝ STŮL K REVIZÍM RVP, max kapacita 30 účastníků info zde male
● 16:00–17:30  KULATÝ STŮL K INOVACÍM V OBLASTI PRAXÍ, max kapacita 30 účastníků info zde male
● 18:00–22:00  SPOLEČENSKÝ VEČER, max kapacita 80 účastníků info zde male

   ČTVRTEK 22. 6. 2023
● 8:00–9:00   PREZENCE, občerstvení 
● 9:00–9:30   ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
- Úvodní kulturní vystoupení Katedry primárního vzdělávání FP TUL
- Projev děkana FP TUL, prof. RNDr. Jana Picka, CSc.
- Příspěvek k 30. výročí založení KPV FP TUL doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

● 9:00–15:00  POSTEROVÁ SEKCE (na téma inovace ve vzdělávání učitelů, výstupem bude sborník příspěvků ) info zde male
● 9:30–15:00  PREZENTACE PROJEKTŮ OTEVŘENO (na téma projekty II. výzvy) info zde male

group tasks discussions male  Po skončení prezentace projektů hlavní příspěvkové sekce proběhne v předsálí volná diskuse a závěrečné přátelské setkání. sklenice vina male


Program podrobněji:


DIDAKTICKÁ EXKURZE „JEŠTĚD TROCHU JINAK“
ještěd k vyletu

Jistě většina z Vás zná dominantu Libereckého kraje horu Ještěd se světoznámým vysílačem pana architekta Hubáčka. Na didaktické exkurzi v rámci naší konference se pokusíme Vám ukázat tento vrchol i z jiné stránky. Při cestě po méně známých stezkách se seznámíme s výjimečností ekologických podmínek, výskytem specializovaných společenstev rostlin a živočichů, významem a specifikou suťových polí i s pozůstatky poslední doby ledové. Celkově bude tato krátká přírodovědně-vlastivědná exkurze zaměřena na metodiku celostního vzdělávání a využití terénní výuky na 1. stupni ZŠ.

Základní specifikace
● čas konání: středa 21. 6. 2023, cca 9,00–13,30;
● místo: okolí vrcholu Ještědu;
● trasa: přesná trasa a místo srazu budou upřesněny podle počtu přihlášených. Každý přihlášený účastník dostane s předstihem přesný časový itinerář. Předpokládaná délka trasy je cca 6 km, převýšení 300 m, obtížnost – střední;
● vybavení: běžné výletní oblečení, s exkurzí se počítá i v mírně nepříznivém počasí (pláštěnka);
● občerstvení je součástí exkurze;
● didaktické materiály: každý účastník obdrží průvodce trasou a didaktické materiály využitelné ve výuce;
● Individuální přístup: organizátoři exkurze se budou snažit vyhovět individuálním požadavků z hlediska časového harmonogramu, dopravy, obtížnosti trasy apod. Proto prosíme, abyste se s jakýmikoli požadavky obraceli přímo na vedoucího exkurze na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se.

Věříme, že si někteří z Vás najdou čas a zúčastní se. Po velmi pozitivních zkušenostech s exkurzí do Jizerských hor při minulé konferenci před 5 lety se na setkání s Vámi při „terénní výuce“ velmi těšíme. Budeme pouze společně doufat, že se vydaří počasí, protože na Ještědu by krásný rozhled byl opravdovým bonusem…

Za organizátory akce „JEŠTĚD TROCHU JINAK“ z Katedry primárního vzdělávání
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., vedoucí exkurze


KULATÝ STŮL K REVIZÍM RVP
Těšíme se na zajímavou diskuzi na témata revize RVP ZV pro 1. stupně ZŠ, například obsah revizí jednotlivých oborů a oblastí, možnosti rozvoje potenciálu dětí a žáků, prostředky získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život aj. Účastníci mohou diskutovat se členkami Koordinační skupiny pro 1. stupeň.
Diskuze u kulatého stolu se bude konat v budově G Technické univerzity, v prosklené zasedací místnosti ve 4. patře.


KULATÝ STŮL K INOVACÍM V OBLASTI PRAXÍ
Pedagogická praxe je neoddělitelnou součástí učitelského studia a měla by být smysluplnou přípravou na budoucí povolání. Je tomu skutečně tak? Přijďte s námi diskutovat o její náplni, zaměření, reálných i ideálních možnostech, evaluacích i potřebách.
Diskuze bude zaměřena na problematiku praxí studentů pedagogických oborů se zaměřením na obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Účastníci budou zpraveni o novém způsobu didaktické praxe, která byla založena na třífázové reflexi. Diskuse se zúčastní také cvičné paní učitelky, které tuto praxi vedly. Účastníci budou seznámeni i s metodikami, které vznikly na základě realizace dvou ročníků praxe.
Diskuze u kulatého stolu se bude konat v budově G Technické univerzity, v prosklené zasedací místnosti ve 4. patře.


SPOLEČENSKÝ VEČER
Můžete se těšit na dobrou hudbu, raut výborné víno a neformální setkání se svými kolegy v oboru.

 JH male ● 18:00-19:00   Zahájení a občerstvení
● 19:00–20:00   Zajímavý hudební program pod vedením prof. Jiřího Holubce
● 20:00-22:00   Přátelské posezení a volná zábava

Společenský večer se bude konat v budově G Technické univerzity, ve společenských prostorách předsálí auly ve 3. patře.
Vstupné na akci je dobrovolné, doporučená výše příspěvku je 200,- Kč.


PŘÍSPĚVKY - POSTEROVÁ SEKCE
Preferujeme didaktické a inovativní příspěvky zaměřené na problematiku 1. stupně a MŠ, jsou však vítané i další pedagogicky zaměřené příspěvky. Výstupem posterové sekce bude sborník posterů, který bude shromažďovat všechny zaslané příspěvky a bude k dispozici online. Sborník bude obsahovat anotaci a samotný graficky zpracovaný poster.

Posterová sekce bude probíhat po celý čtvrteční den. Postery budou vystaveny v tištěné podobě v předsálí auly budovy G. Předpokládáme přítomnost autorů posterů ve čtvrtek 22. 6. dopoledne, zejména o přestávce příspěvkové sekce. Individuální dotazy z řad publika však mohou autoři zodpovídat po celou dobu konference.

Anotaci posteru vloženou do přiložené šablony zašlete do neděle 4. 6. 2023 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Šablonu pro anotaci stáhnete na externím odkazu zde: ŠABLONA ANOTACE

Autor zodpovídá za předání posterů v tištěné podobě nejpozději do středy 21. 6. 2023 do 14 hodin. Hotový poster lze dodat i předem poštovně či jakoukoli dopravní službu do pondělí 12. 6. 2023 na adresu Katedra primárního vzdělávání, Petra Děkanová, Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov.

Kontaktní osoba pro postery a jejich instalaci je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 606 932 278.

Standardní rozměr posteru je 120 x 90 cm (výška x šířka při vertikálním umístění).
Tipy, jak udělat efektivní poster např. ZDE nebo podrobněji ZDE


PŘÍSPĚVKY - PREZENTACE PROJEKTŮ OTEVŘENO
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Chceme, aby se dobrá praxe šířila, chceme okolí inspirovat našimi příběhy a vytvářet prostor, ve kterém se mohou zajímaví lidé potkat a propojovat.v Otevřenu podporujeme inovace ve vzdělávání budoucích učitelů. V rámci programu Otevřená výzva (https://otevreno.org/otevrena-vyzva/), který financuje Nadační fond Abakus (https://abakus.cz/), právě dokončujeme spolupráci s 11 řešitelskými týmy na inovativních projektech. A to si zaslouží se nad tím setkat, úspěchy oslavit, know-how sdílet a to vše v příjemné atmosféře. Cílem příspěvků ke konferenci je sdílet co, proč, jak a s jakým výsledkem daný projekt dělá a co si z toho můžeme vzít.
Po příspěvcích bude organizovaná možnost se s jednotlivými řešitelskými týmy setkat a osobně probrat, co vás zajímá.
Přehled projektů: https://otevreno.org/otevrena-vyzva/r2/ 
Kdybyste měli jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Budeme se moc těšit na setkání s vámi!
za tým Otevřené výzvy
Petr Sucháček, vedoucí programu

Anotaci příspěvku vloženou do přiložené šablony zašlete do neděle 4. 6. 2023 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Šablonu pro anotaci stáhnete na externím odkazu zde: ŠABLONA ANOTACE
Sborník anotací obdrží každý účastník při prezenci ve čtvrtek 22. 6. 2023.


PASIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCI
Zveme Vás k načerpání inspirace během prezentování projektů Otevřeno, při prohlídce posterů v předsálí auly budovy G Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci i při diskuzi s Vašimi kolegy k otázkám přípravy studentů i výuky žáků.

Těšíme se na setkání s Vámi na liberecké Technické univerzitě!

Organizační výbor konference

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
MgA. Lucrezia Škaloudová, Ph.D.
Mgr. Vilém Valkoun
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

Ubytování v Liberci

je možné například na kolejích TU v harcově

nebo můžete využít nabídky stránek booking.com

tul budovy studentske namesti orez

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání