Postup při žádosti o náhradní plnění studijních povinností

1. Student/ka vyplní oficiální žádost FP (viz zadost na webu FP TUL -
sekce Student - informace o studiu -formulare) s náležitým
odůvodněním a s uvedením vztažených předmětů příslušné katedry.
2. Student/ka zašle emailem žádost ke schválení vedoucímu příslušné katedry.
3. Vedoucí příslušné katedry přidá po schválení žádost jako sdílený
dokument na disk/případně rozešle příslušným vyučujícím emailem.
4. Vedoucí příslušné katedry vyzve kontrétní vyučující k vypsání
možného náhradního plnění do určitého termínu (zpravidla 3 dnů).
5. Vyučující příslušné katedry uvedou do sdílené žádosti náhradní
způsob plnění jejich předmětů.
6. Vedoucí příslušné katedry žádost zkontroluje, vytiskne a podepíše za
příslušné katedry.
7. Sekretářka příslušné katedry vyplněnou a podepsanou žádost zašle
elektronicky (popř. vnitřní poštou) na DFP k rozhodnutí pana děkana.

Žádost není možné podávat prostřednictvím stagu.

formulář pro náhradní plnění najdete také ZDE

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání