vilem.valkoun
Mgr. Vilém Valkoun
Gagarin+Apollo11+605102484
budova P, 1.PP č.1027 (HV3)
člen katedry
...

 ZS 22/23 čtvrtek 14:20 - 15:55
nejlépe však po předchozí domluvě

stále aktivní v oboru

velice pestrá, na různých místech u nás i v zahraničí

klavír, sborový zpěv, vokální činnosti s metodikou atd.

Snadné noty pro klavír ZDE

Základy hudební nauky ZDE

Procvičování hudební nauky ZDE (EN)

předcházející a trochu dalšího je ZDE

Požadavky pro NA1P/MŠ:
NA1: dvě skladby z Klavírní školy pro začátečníky (BGS), nebo z jiné klavírní školy či zdroje na úrovni obtížnosti č. 50 z BGS. 15 lidových či umělých písní s jednoduchým doprovodem levé ruky (základní akordy) tvorba durového a mollového kvintakordu od každého tónu, odpovídající znalost základů hudební nauky

NA2: dvě skladby na úrovni obtížnosti skladeb okolo č. 100 v BGS, 30 lidových či umělých písní s doprovodem levé ruky (akordy, rozložené akordy) tvorba dominantního septakordu, zmenšeného a zvětšeného kvintakordu (od každého tónu), transpozice do dalších tónin, odpovídající znalost hudební nauky

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání