jiri.holubec
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
485354143
budova P, 1.NP č.1013
člen katedry
...

 v ZS 22/23 středa 11:30 - 12:30
jinak po předchozí domluvě mailem

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Ústí nad Labem
 • Hudební fakulta AMU Praha 

Členství v institucích

 • místopředseda Společnosti pro hudební výchovu České republiky
 • člen Oborové rady doktorského studia na Hudební fakultě AMU Praha, obor Hudební teorie
 • člen Vědecké rady Ústavu teorie a dějin hudby HAMU Praha a Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
 • člen ediční rady MUSICA VIVA v nakladatelství TOGGA Praha, periodika ŽIVÁ HUDBA na HAMU Praha a periodika AURA MUSICA na UJEP
 • člen Královské české hudební společnosti

 Vědecká a umělecká činnost

 • sbormistr pěveckého sboru Chorea academica
 • sbormistr Děčínského pěveckého sboru
 • umělecký vedoucí orchestru Big Band Bonit

Závažná publikační činnost (včetně vydání CD, nahrávky atp.)

MONOGRAFIE

 • Česká hudební teorie 20. století. (sondy do stěžejních disciplín).Acta universitatis 103, Studia Musica, UJEP Ústí n.L. 2004 , ISBN 80-7044-619-6 (228 str.)

 • Nebojme se klasiky, Editio Bärenreiter Praha 2006 – (90 str. bez notových partů), H 7888, ISMN M-2601 0399-3

 • Toru Takemitsu: Větrný kůň (analýza sborového cyklu) - habilitační práce (v rukopise)

  ČLÁNKY, STUDIE, PARTITURY VE SBORNÍCÍCH A ODBORNÝCH ČASOPISECH (VÝBĚR)

 • Harmonické funkce v české hudební teorii. In: K aktuálním otázkám hudební teorie a pedagogiky, UJEP Ústí n.L., 2002, str. 20-45, ISBN 80-7044-433-9 str. 20-44

 • K stodvacátému výročí vydání Skuherského harmonie. In: Živá hudba, Ústav teorie hudby HAMU Praha, 2004, str. 111-118, ISBN 80-903589-1-8

 • Tříhlasé ženské sbory. In: Náměty pro učitele hudební výchovy, ISBN 80-7044-091-0, Acta universitatis, 1994, str. 68-74

  Poznámky k funkčnímu systému Karla Risingera. In: Hudební teorie dnes a zítra (M. Hons, ed.), str. 49-63, Nakladatelství HAMU, Praha 2010, ISBN 978-80-7331-195-7

       Čas v hudbě, hudba v čase. In: Acta humanica, str. 68-74,Fakulta prírodných vied,  
       Žilinská univerzita,Žilina ISSN 1336-5126

 • Tvořivost učitele v oblasti instrumentálních činností. In: Teorie a praxe hudební výchovy, str. 95-100, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2009, ISBN 978-7290-422-8

  Voděnka studená. (partitura) In: Hudební nástroje 6/83, XX. ročník, ISSN 0323-1283, str. 224

 • Jedou huláni. (partitura) In: Hudební nástroje 1/ 90 XXVII ročník, ISSN 0323-1283, str. 21

  STATI A PARTITURY V UČEBNICÍCH

 • J.Holubec-J.Prchal
  Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme.
  Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24 (celkem 87 str.)
  Teoretický úvod- str.2-14

 • W.A. Mozart – Ein Mädchen oder Weibchen.
  In: J.Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme.
  Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 179

 • L. van Beethoven – VII. symfonie, 2. věta.
  In: J.Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme
  Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 180

 • G. Verdi – Jaké je měnivé. In: J. Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme, Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 181

 • B. Smetana – Pochod komediantů z opery Prodaná nevěsta. In: J. Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme, Scientia s.r.o., Praha 1997, ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 182

 • A. Dvořák- Slovanský tanec č. 7. In: J. Herden :My pozor dáme a nejen posloucháme, Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 183-185

 • S. Prokofjev – Julie děvčátko (z baletu Romeo a Julie). In: J. Herden :My pozor dáme a nejen posloucháme, Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str.188

  ODBORNÉ POSUDKY A RECENZE

 • posudek na práci prof. J. Herdena – Úpravy pro školní soubory, PedF UK, Praha 2001, ISBN 8072900528

 • posudek na knihu prof. Miloše Honse – Hudba zvaná symfonie, TOGGA, Praha 2005, ISBN 80-902912-6-0

 • posudek na kantátu a melodram prof. Josefa Říhy Kukulín, ISBN 80-85030-09-8, Albis, Ústí nad Labem, 2004

 • posudek na práci prof. J. Říhy- Duha plná písniček, ISBN –80-85030-10-8, Albis, Ústí nad Labem 2004

 • posudek na knihu dr. Jana Prchala -Moderní populární hudba ve škole, Muzikservis Praha 1997, ISBN 80-86233-00-6

 • posudek na sbírku skladeb Mgr. Zdeňka Simka –Yamaha ve škole, Yamahaškola, Znojmo 2001

Závažná umělecká a umělecko-pedagogická činnost

 • Dva tříhlasé ženské sbory - 1994 (čestné uznání v Mezinárodní kompoziční soutěži Jihlava 94)
 • Ave Maria – pro sbor Choral Union New York State University Cortland (USA), provedeno 4. 5. 2004

hra na klavír,
hudební nauka,
prohloubená hudební výchova

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání