jana.johnova
PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
485 354 112
budova P, 2.NP č.2042
vedoucí katedry
...

v LS 23/24

PO: 12:30 - 13:30 (26.2. - dovolená)
ÚT - ČT: on-line po předchozí dohodě termínu

Vzdělání

1982–1986  UK Praha, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

2001–2004  UK Praha, Pedagogická fakulta, specializační studium výchovného poradenství

2008–2011  UK Praha, Pedagogická fakulta, doktorské studium

2012–          UK Praha, Pedagogická fakulta, státní rigorózní zkouška

 

Praxe

1986–2007 učitelka 1. stupně ZŠ

-          výchovný poradce

-          koordinátor ŠVP

-      výuka dramatické výchovy na 2. stupni ZŠ

od r. 2007  TU Liberec, Fakulta pedagogická  - odborný asistent (KPV, KPP, CPP)

od r. 2017 vedoucí KPV - FP TUL

od r. 2010 – členka městského zastupitelstva v obci Český Dub a předsedkyně finanční komise

od r. 2005 - lektorská činnost

od r. 2010 odborný garant projektu: „Jak správně psát“. Dostupné na http://www.jak-spravne-psat.cz/

 

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Můj svět a pohádka – učebnice, Dialog 2007. ISBN 978-80-86761-57-2

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Můj svět a pohádka – pracovní listy, Dialog 2007. ISBN 978-80-86761-58-9

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Můj svět a pohádka – metodická příručka, Dialog 2007. ISBN 978-80-86761-63-3

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Poznávám svět – učebnice, Dialog 2008. ISBN 978-80-86761-76-3

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Poznávám svět – pracovní listy, Dialog 2008. ISBN 978-80-86761-78-7

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Poznávám svět – metodická příručka, Dialog 2008. ISBN 978-80-86761-85-5

JOHNOVÁ, J., ŠULCOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Objevuji svět – učebnice, Dialog 2009. ISBN 978-80-7424-001-0

JOHNOVÁ, J., ŠULCOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Objevuji svět – pracovní listy, Dialog 2009. ISBN 978-80-7424-002-7

JOHNOVÁ, J., ŠULCOVÁ,V., VÁGOVÁ, M., Objevuji svět – metodická příručka, Dialog 2008. ISBN 978-80-7424-003-4

 

JOHNOVÁ, J.: Startujeme týmovou spolupráci. Učitelské noviny, Praha 2004, č. 18, s.21.

JOHNOVÁ, J.: Hodnocení a školní vzdělávací program. In: Hodnocení v práci učitele – psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové, GAUDEAMUS UHK 2007, s. 78-79. ISBN 978-80-7041-010-3

JOHNOVÁ, J.: Proč právě dramatická výchova. In: Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách: inovační aspekty. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2008, s. 31 – 35. ISBN 978-80-7372-325-5

JOHNOVÁ, J.: Dramatická výchova a její místo ve školních vzdělávacích programech In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta 2008, s. 237 – 241. ISBN 978-80-7368-615-4

JOHNOVÁ, J.: Metody dramatické výchovy ve výuce prvouky. In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2008, s. 110 - 114. ISBN 978-80-7372-422-1

JOHNOVÁ, J.: Výzkum současného stavu dramatické výchovy na základních školách v Libereckém kraji. In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV.  Brno, MuniPRESS 2009, s. 39. ISBN 978-80-210-4849-2

JOHNOVÁ, J.: Kurikulární reforma a nové pojmy ve vzdělávacím programu základního vzdělávání In: MICHEK, S., FUGLÍK, V. (eds): Kvalita vzdělávání v reflexi pedagogických teorií a výzkumů. Vybrané recenzované příspěvky z doktorské konference pořádané v rámci kurzu ÚTMK Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. S. 19 – 25. ISBN 978-80-7290-400-6. (Sborník abstraktů a CDROM)

JOHNOVÁ, J.: Dramatická výchova v Nizozemsku. In: Vivat academia, vivant professores...

Liberec, Technická univerzita v Liberci 2010, s. 51 - 54. ISBN 978-80-7372-576-1

JOHNOVÁ, J.: Aktuální stav Dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ v Libereckém kraji. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, s. 471 - 478. ISBN 978-80-7368-771-7

JOHNOVÁ, J. Současný stav dramatické výchovy na základních školách v Libereckém kraji. In: Wernerová, J. (ed.) Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-722-2.

JOHNOVÁ, J. Úloha dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Kasper, T. (ed.) Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy.  Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 33–42. ISBN 978-80-7372-734-5.

JOHNOVÁ, J., Evaluace motivačního kurzu dramatické výchovy pro učitele primárního vzdělávání. In: JEŽKOVÁ, V. (Ed.), (2012). Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.Praha: Univerzita Karlova. ISBN 978-80-7290-620-8

JOHNOVÁ, J. Didaktický pohled na inovativní přístup v hodinách psaní. In Český jazyk a literatura. Praha SPN, 2014, roč. 64 / 2013-2014, s. 185-190. ISSN 0009-0786.

JOHNOVA, Jana. 2014. Digitální obor Člověk a jeho svět , In BERKI, Jan (ed.), Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 212-227. ISBN 978-80-7494-134-4.

JOHNOVA, Jana. 2015. Integrace dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In Integrativní přístup v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita. ISBN 978-80-7494-257-0.

ANTOŠ I., JOHNOVÁ, J., Předškoláci ve škole. Liberec: Dialog 2018, s. 93. ISBN 978-80-7424-106-2

VYKOUKALOVÁ, V.; ANDĚL, P.; JOHNOVÁ, J.: 2019. Analýza slovní zásoby žáků 2. ročníku ZŠ jako podklad pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost, vzdělávání, 3, no. 2, pp. 91–116. ISSN 2533-7882

JOHNOVÁ, J.: 2019. Výzkumná sonda do stavu grafomotorické přípravy dětí předškolního věku. Gramotnost, pregramotnost, vzdělávání, vol. 3, no. 2, pp. 47–71. ISSN 2533-7882

RICHTEROVÁ, M., JOHNOVÁ, J.: 2019. Příprava dětí v MŠ pro správné držení psací potřeby. In: Uličná, K., Ronková, J., Slezáková J., (eds.). Rozvoj pregramotností v předškolním vzdělávání. Sborník příspěvků z konference. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 81-94. ISBN 978-80-7603-125-8

JOHNOVÁ, J., 2021. Učíme děti v 1. ročníku, 1. díl. Didaktika čtení. Liberec: TUL. Lanovka: učební texty pro preprimární a primární vzdělávání. ISBN: 978-80-7494-567-0.

JOHNOVÁ, J., JURIGOVÁ, V., VESELÁ, M. 2021. Emoční a komunikační rozvoj dítěte v MŠ. Liberec: TUL. Lanovka: učební texty pro preprimární a primární vzdělávání. ISBN: 978-80-7494-590-8.

Prvopočáteční čtení a psaní,
Didaktika prvouky,
Základy dramatické a divadelní tvorby,
Dramatická výchova,
Didaktika dramatické výchovy,
Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti,
předměty pedagogické praxe pro MŠ.

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TUL ICO W
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885

Upozornění!
klasickou poštu směrujte na adresu:
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec

Sekretariát KPV, Budova P
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov

Sekretářka katedry:
Markéta Tománková | tel +420 48 535 4135 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny
Po - Čt: 09:00 - 10:45    13:30 – 14:30h
Pátek:13:00 – 14:30

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání