vladimir.savel
doc. Vladimír Šavel
485354116
budova P, 1.NP č.1010
člen katedry
...

 v ZS 22/23 čtvrtek 8:00 - 8:30, 13:30 - 14:00
jinak po předchozí domluvě mailem

 Narozen 8. listopadu 1949 v Ervěnicích. Vystudoval obor monumentální malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1969). Dále studoval na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (1973), na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře dějin a teorie výtvarného umění filozofické fakulty UK tamtéž. 

    V roce 1989 se habilitoval v oboru malířství na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je docentem a vedoucím katedry výchov uměním na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a přednáší na katedře primárního vzdělávání pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Více zde: http://www.savel.cz/vladimir-savel-jr/

kresba a grafika

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání