lucrezia.skaloudova
MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D
485354116
budova P, 1.NP č.1010
členka katedry
...

 v ZS 22/23 úterý 9:30 - 10:30
nebo po předchozí domluvě mailem

Vzdělání

1985 – 1989 Střední průmyslová škola sklářská v Železném Brodě (SPŠs) – obor malba na sklo

1989 – 1994 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) – ateliér malby prof. P. Nešlehy

od r. 2008     Doktorandské studium na KVV PF UJEP v Ústí n/L. – teorie výtvarné výchovy, školitel  Doc. Vl. Šavel

Pedagogická činnost

1995 – 1998 Soukromá ZŠ Slunce Česká Lípa

od r. 1995    Gymnázium Mimoň

od r. 1995    KPV FP TU v Liberci – didaktika výtvarné výchovy, didaktika kresby a grafiky

  • vytvořila specifickou praxi „Didaktický kroužek výtvarné výchovy“,kde studenti 1.  a 2. ročníku KPV FP TUL vyučují žáky fakultních škol 1.-5. ročníků ZŠ.
  • podílela se na tvorbě studijního programu Pedagogika volného času za obor výtvarná    výchova.
  • manažer studijního programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků

od r. 2007 lektor kurzů U3V na TUL

v r. 2007     Základní škola Lesní Liberec

Zaměření

Věnuje tvorbě alternativní grafiky, malbě (olej), dříve textilní tvorbě (art protis, gobelín, malba na hedvábí), vytvořila grafické úpravy a ilustrace sborníků, publikací FP TUL, kalendáře KPV FP TUL 1998, 1999, 2000, 06, 07, 08.

V poslední době má její výtvarná práce abstraktní podobu, zvláště geometrická abstrakce jí dává prostor pro hru se světlem, tvarem a barvou. Teorii barvy se věnuje i ve své disertační práci.

Je členkou INSEA

Účast na konferencích

1999/9    Celostátní schůzka vedoucích kateder výtvarné výchovy vysokých pedagogických škol

1998/11  Farbinfo Vídeň, Rakousko, získala zvláštní cenu v soutěži K. Mieschera 

1999/11  Farbinfo Berlín, Německo

2000/11  Farbinfo Výmar, Německo

2008      Tvořivost učitele v primárním vzdělávání KPV FP TUL

2010      ČAPV, Liberec

2012     "Mezi dílem, umělcem, divákem, vědcem a učitelem"  

2013      Inovativní přístupy ve vzdělávání KPV FP TUL

2015      Konference pro školní družiny Hradec Králové

Studijní cesty

1993-5   Německo, Itálie, Španělsko, 1998- Švédsko

od r. 2007- Uměnověedné exkurze ve Vídni

2013 Studijní cesta do Normandie FR

UMĚLECKÁ ČINNOST

Samostatné výstavy a společné výstavy

1990, 92 – 96  Fulnek u nového Jičína, Výstava studentů VŠUP Praha

1995   Konopiště, Zámecká galerie, Galerie BWA Praha

          PH-Mánes, Obrazy krajinářských inspirací

1998   Kunstbahnhof Herrnhut - Německo,

          Výstava umělců Euroregionu Nisa v Jaworze, Polsko

2010   Dobrá Voda - výstava výtvarných pedagogů a studentů PF UJEP a FP TUL, Knihk.J.Fryče Lbc

2012   Výstava výtvarných pedagogů PF UJEP a FP TUL v Knihk. a antik. J. Fryče v Lbc (+ zahájení)  2012   Výstava výtvarných pedagogů PF UJEP a FP TUL v Městském divadle v Žatci

2012   Výstava obrazu, grafik a kreseb Lucrezie Škaloudové Puchmajerové a Rudolfa Novotného. Lbc

2013 3+3 aneb všechny barvy duhy, Galerie N Jablonec n/N.

2013 3+3+1 Ústí n/L.

2015 Krajiny spřízněných duší Městské divadlo Janonec n. Nisou

2015 5+5 Kulturní dům Praha Zbraslav

2016 Výběr z kurzů Krajský úřad v Liberci

Sympozia

1995,6  Malířské sympozium Sobotka

1998   Malířské sympozium Sklarska Poreba

        

Realizace

1992  v architektuře „Krajina s motýly“ 2,5x 16m; „Zahrada“ 2x4m a 0,5x 3m; Dětská psychiatrická 

         léčebna v Praze Motole

2006  Ledový muž, Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka        

Projekty

1999 - 2004   Spoluřešitel výkumného záměru „Evropská dimenze ve vzdělání“ výtvarná soutěž „Co by nás měla vědět Evropa“ v rámci konference Evropská dimenze ve vzdělání na našich školách.

2000, 01, 05  Odborné vedení studentů gymnázia v Mimoni při výtvarné realizaci kulis a kostýmů pro Pašijové hry (Mimoň, Německo, Polsko) a úpravě Božího hrobu v Mimoni v době pašijového týdne

Organizace výstav

1998 – 2013 Výstavy studentů LS, ZS Budova „K“ FP TUL

2006, 07 Výstava studentů s výtv. dílnou na Veletrhu dětské knihy, LV

2009   Výstava studentů s výtv. dílnou na Bambiriádě

2009   Peyreleau KVK Liberec

2011   Malířská zákoutí Liberce KVK Liberec, Knihk. J. Fryče Lbc

2010, 12, 13 Výtvarná dílna na ZŠ Doctrina Liberec

2013, 14,15,  Výstava maleb studentů U3V,KVK Liberec

2016 Výběr z kurzů KÚ v Liberci

Texty

Škaloudová, L.: Interkulturní výchova z hlediska výtvarného. In Vědecká pojednání (Interkulturní vzdělávání ve sjednocující se Evropě). TU FP: Liberec 1998.ISBN 80-7083-354-8.

Škaloudová, L.: Úvod do didaktiky kresby a grafiky 1, 2. Polygraf, Turnov 2003.

Škaloudová, L.: Výzkum ve výtvarné výchově. In: sborník Digitální věk a smyl výchovy, Brno 2004.

Škaloudová, L.: Evropská dimenze v kurikulu výtvarné výchovy. In: Evropská dimenze        v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci. TUL, Liberec 2004, s. 75-80. ISBN 80-7083-902-3.

Škaloudová, L.: Ladislav Švarc. In: Výtvarná výchova 3/04. UK, Praha 2004.

Škaloudová, L.: Praktická příprava studentů učitelství pro 1. stupeň ve výtvarné výchově. In.: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních zkoušek. KPV FP TU, Liberec 2005. ISBN 80-7372-023-X

Obálky, ilustrace a grafické úpravy sborníků

Obálky [O], ilustrace [I] a grafické úpravy [G] sborníků

Škaloudová, L: Sborník příspěvků Výchova k evropanství. TU: Liberec 1996, ISBN 80-7883-222-3. [O, I, G]

Škaloudová, L: Grafická úprava kalendářů KNŠ FP TUL, 1998,99 2000, se studentskými pracemi a vlastní titulní stranou [O, G]

Škaloudová, L: Sborník příspěvků Vědecká pojednání (Interkulturní vzdělávání ve sjednocující se Evropě). TU FP: Liberec 1998. ISBN 80-7083-354-8. [I, G]

Škaloudová, L: Sborník příspěvků Vědecká pojednání (Evropská dimenze ve vzdělání na našich školách. TU: Liberec, 2000 ISBN 80-7083-394-7. [uspořádání grafických listů studentů]

Škaloudová, L: Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. M. Kratochvíla TU:Liberec 1998. ISBN 80-7083-315-7.[I, G]

Škaloudová, L: Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. J. Vomáčky. TU: Liberec 2000. ISBN 80-7083-387-4. [O,I,G]

Škaloudová, L: Severočeští bolzánovci – doc. J. Vomáčka, TU v Liberci a UJEP v Ústí n. L. 2000. ISBN 80-7083-389-0 [G]

Škaloudová, L: Evropská dimenze. In Evropská dimenze v přípravě učitelů na FP TU v Liberci. TU: Liberec, 2004. ISBN 80-7083-902-3. [O]

Škaloudová, L: Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 2004. TUL 2005. [O]

Škaloudová, L: Vybrané problémy učitelské profese – PaedDr. P. Urbánek TUL 2005. [O,I]

Škaloudová, L: Osvědčení pro vietnamské studenty, 2006. [G]

Prezentace

Příspěvek na kolokviu doktorandů Brno 2003

Zpráva o stavu doktorandského studia na KPV FP TU v Liberci 2003

Příspěvek na kolokviu doktorandů Ústí n./Labem 2004

kresba,
grafika,
malba a přdměty specializace VV

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání