hana.valesova
PhDr. Hana Valešová, Ph.D.
485354138
budova P, 1.NP č.1035
tajemnice katedry
...

 v ZS 22/23 úterý 9:00 - 10:00, čtvrtek 10:30 - 11:00
jinak po předchozí domluvě

Povinné předměty:

Výtvarné vyjadřování I (kresba), Výtvarné vyjadřování II (grafika)
Didaktika výtvarné výchovy I, II,
Přírodní materiály v PČ,
Tvořivost a experiment

Prohloubená výtvarná výchova:

Dějiny výtvarné kultury III.,
Soudobé výtvarné postupy,
Textilní tvorba,
Základy písma a kaligrafie,
Exkurze a projekty

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání