Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Závěrečná zkouška a obhajoby ZP se konají 3. 9. 2020


INFORMACE O ROZŠIŘUJÍCÍM STUDIU PRO 1. STUPEŇ: Info R1ST (pdf)

ROZVRH: R1STg (10.9.2020)  new koule ROZVRH: R1STh (10.9.2020) new koule

ROZPIS STUDENTŮ NA JEDNOTLIVÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK: v přípravě  

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PRO KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace-czvz

OKRUHY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK kurzu DVPP na FP TUL:
https://www.fp.tul.cz/student/szz#KPV

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ: Témata-ZP-2020 
VZOR ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ: VZOR-ZP
VZOR DESEK ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ: VZOR-DESEK-ZP

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání