POSTUP PŘI ŽÁDÁNÍ O NÁHRADNÍ ZPŮSOB PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

POSTUP PŘI ŽÁDÁNÍ O NÁHRADNÍ ZPŮSOB PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

  • zajistit potvrzení ze ZŠ o vykonávání pedagogické praxe (výuky)
  • vytisknout si formulář žádosti o náhradním plnění studijních povinností - nachází se na webu fakulty:  https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu
  • s potvrzením ze ZŠ a formulářem požádat jednotlivé vyučující o stanovení podmínek náhradního plnění a podepsání žádosti
  • potvrzení ze ZŠ a kopii Žádosti o náhradním plnění studijních povinností odevzdat na sekretariátu KPV paní Děkanové
  • originál Žádosti o náhradním plnění studijních povinností odevzdat na studijním oddělení FP

    FORMULÁŘ TAKÉ ZDE

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání