Povinně volitelné předměty - informace

Informace o jednotlivých předmětech naleznete po rozkliknutí:

Hra na klávesové nástroje (HNKN) a Hra na klavír 1-3 (KL1-3E)
Dramatická dílna 2020
Sborový zpěv
Tvůrčí činnosti s hudbou
Taneční a pohybová výchova

Seminář k dětské literatuře (KPV/VSDL 1 h/tyd., z, Z/L, PV)
Předmět představí dětské knihy, které získaly ocenění čtenářů, odborné poroty, či veřejnosti z oblasti literatury pro děti a mládež. Je založen na aktivitách a metodách práce s textem či knižními ilustracemi, individuální četbě studentů a následné interpretaci textů. Formou diskuse a sdílení ve skupině si studenti tříbí názory, sledují postřehy a zaujímají vlastní stanovisko.

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání