Rozvrh specializačních předmětů PSM HV a VV

Rozvrh specializačních předmětů PSM HV a VV naleznete zde:

hudební výchova        výtvarná výchova

Informace pro studenty specializace Hudební výchova a Výtvarná výchova:
(1., 2. a 3. ročník prezenčního a kombinovaného studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)
Studium předmětů specializace HV a VV bude zahájeno od letního semestru 2019. Výuka bude probíhat blokově společně pro prezenční i kombinované studium. O konkrétních termínech výuky budete předem informováni. Předměty si do stagu zapisujte podle následující tabulky:
tabulka

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání