Státní závěrečné zkoušky - obor Učitelství pro MŠ

TERMÍN KONÁNÍ SZZ: 
5. 6. 2023 – 23. 6. 2023

KPP - část PePs a obhajoby BP v oboru: 
KPV - didaktika výchov a přírodovědně‐matematických představ a obhajoby BP v oboru: 

PŘIHLÁŠENÍ K SZZ 

Přihlášení se provádí na webu FP, sekce STUDENT           https://www.fp.tul.cz/student/szz

Přihlášení k SZZ do 26. 4. 2023

Odevzdání BP do 26. 4. 2023
Pro vypracování posudků na BP a obhajobě BP je potřeba ve stejném termínu odevzdat jeden výtisk (stačí v kroužkové vazbě) na sekretariát KPV. Netýká se prací vedených a obhajovaných na KPP.

Studenti, kteří mají přerušené studium, nebo se jim z nějakého jiného důvodu nedaří přihlásit k SZZ, požádají o zapsání sekretářku katedry paní Děkanovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

SZZ – ČÁST OBHAJOBA BP

Prezentaci BP zašlete emailem na sekretariát. Datum odevzdání bude upřesněno. V den konání obhajoby si také raději vezměte prezentaci BP s sebou na flash disku.

Posudky k bakalářským pracím budou k dispozici na Stagu v týdnu předcházejícím SZZ.

Oponenty BP zajišťuje vedoucí práce (externí oponenti jsou možní pouze po schválení vedoucím katedry).

PRŮBĚH SZZ

Na KPV probíhá část SZZ z didaktik výchov a přírodovědně‐matematických představ a obhajoby BP v oboru.

Zkouška z PePs a obhajoby BP z PePs probíhají na katedře pedagogiky a psychologie, termín určuje KPP.

V den konání SZZ proběhne povinná prezence, kontrola občanských průkazů a slavnostní zahájení.

SZZ je koncipována jako zkouška z pěti oblastí, na které se může student předem připravit, přičemž před komisí si student vylosuje tři z těchto pěti oblastí. Doba přípravy je stanovena na 30 minut, čas vlastní zkoušky je rovněž 30 minut. Pro všechny oblasti platí: student uvede návrh propojení s dalšími oblastmi + vnitřní souvislosti tématu.

ODHLÁŠENÍ OD SZZ

Odhlášení od SZZ bez propadnutí termínu je možné nejpozději 3 dny před termínem konání SZZ, je povinností diplomanta odhlásit se z portálu a emailem informovat sekretariát katedry.

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání