Státní závěrečné zkoušky - obor Učitelství pro 1. st. ZŠ

TERMÍN KONÁNÍ SZZ:
5. 6. 2023 – 23. 6. 2023

část PePs + obhajoby DP vedených KPP: 
část matematika a český jazyk + obhajoby DP vedených KPV (KTV, KSS, KAJ, KMD): 

PŘIHLÁŠENÍ K SZZ 

Přihlášení se provádí na webu FP, sekce STUDENT           https://www.fp.tul.cz/student/szz

Přihlášení k SZZ do 26. 4. 2023

Odevzdání DP do 26. 4. 2023
Pro vypracování posudků na DP a obhajobě DP je potřeba ve stejném termínu odevzdat jeden výtisk (stačí v kroužkové vazbě) na sekretariát KPV. Netýká se prací vedených a obhajovaných na KPP.

Studenti, kteří mají přerušené studium, nebo se jim z nějakého jiného důvodu nedaří přihlásit k SZZ, požádají o zapsání sekretářku katedry paní Děkanovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

ROZLOŽENÍ SZZ

Student může zažádat o rozložení SZZ (tedy o splnění jedné celé části SZZ v jiném semestru), žádost (všeobecná) na http://www.fp.tul.cz/, je nutné podat na sekretariát KPV nejpozději v den uzavření přihlášek ke SZZ.

SZZ – ČÁST OBHAJOBA DP

Prezentaci DP zašlete emailem na sekretariát. Datum odevzdání bude upřesněno. V den konání obhajoby si také raději vezměte prezentaci DP s sebou na flash disku.

Posudky k diplomovým pracím budou k dispozici na Stagu v týdnu předcházejícím SZZ.

Oponenty DP zajišťuje vedoucí práce (externí oponenti jsou možní pouze po schválení vedoucím katedry).

PRŮBĚH SZZ

V týdnu před SZZ vám bude upřesněn den zkoušky (týká se letních SZZ při kterém s ohledem na počet diplomantů probíhají SZZ ve více dnech) a časový harmonogram SZZ.

U letního a zimního termínu SZZ je potřeba počítat s tím, že všechny části SZZ mohou probíhat v jeden den.

ODHLÁŠENÍ OD SZZ

Odhlášení od SZZ bez propadnutí termínu je možné nejpozději 3 dny před termínem konání SZZ, je povinností diplomanta odhlásit se z portálu a emailem informovat sekretariát katedry.

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání