Sledujte, prosím, aktuální informace na webu fakulty vyplývající z postupného uvolňování nouzového stavu, odkaz:
  https://www.fp.tul.cz/aktuality/co-se-deje-na-fakulte/2180-informace-vyplyvajici-z-postupneho-uvolnovani-mimoradneho-rezimu

  Informace pro zájemce o Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (R1ST):
  všeobecné informace: info obec podrobnější informace: info vice .

  Katedra primárního vzdělávání vznikla v roce 1993 tehdy s názvem Katedra národní školy. Formovala se zpočátku jako útvar soustřeďující pracovníky uměleckého zaměření a českého jazyka a zajišťovala výuku studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy ve spolupráci s dalšími odbornými katedrami, především pedagogiky a psychologie, matematiky, tělesné výchovy, cizích jazyků aj.

  Zprvu bylo studium zahájeno jako bakalářské s cílem dvoustupňového programu s magisterským výstupem. Později byl tento dvoustupňový typ (Bc., Mgr.) přetvořen na ucelené studium magisterské. V roce 2002 byla katedra přejmenována na Katedru primárního vzdělávání.

  V současnosti je studentům podle jejich zaměření k základnímu studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy nabízeno prohloubené studium ve specializacích Specifické poruchy učení a chování, Český jazyk, Anglický jazyk s didaktikou, Německý jazyk s didaktikou, Matematika, Hudební výchova a Výtvarná výchova.

  Složení katedry samo ji předurčuje k různým aktivitám pedagogickým, vědeckým a uměleckým. Pracovníci se podílejí na výuce v jiných oborech, jsou zapojeni do řešení vědeckých záměrů a projektů, publikují a koncipují učebnice, výrazné jsou jejich aktivity umělecké. Vedle pravidelných výstav výtvarných prací studentů a koncertů vokálně-instrumentálního sboru katedry, vyučující katedry samostatně vystavují svá díla a pořádají vlastní koncerty.

  Tutory Katedry primárního vzdělávání jsou:

  Pro prezenční studium MŠ - PhDr. Jana Johnová, Ph.D. (jana.johnova@tul.cz)

  Pro prezenční studium 1.st.ZŠ - PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

  Pro kombinované studium 1.st.ZŠ - Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D (zuzana.pechova@tul.cz)

  INFORMACE KE STUDIU NA KPV PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020


  Upozorňujeme všechny studující na povinnost používat při e-mailové komunikaci s vyučujícími a TUL svoji přidělenou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni(zavinac)tul.cz .

  © Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání