Skip to main content

Státní závěrečná zkouška

Specifické požadavky katedry

Základní informace o státní závěrečné zkoušce včetně obhajoby závěrečné práce se dozvíte na webu fakulty. Na tomto místě sdělujeme pouze konkrétnosti a specifika KPV, které upřesňují obecně platné požadavky a postupy.

Odevzdání BP/DP/ZP na KPV

Kromě odevzdání elektronické podoby Vaší BP/DP/ZP (popsáno na webu fakulty) je třeba odevzdat 2 výtisky BP/DP/ZP na sekretariát KPV (může být vytištěn oboustranně, svázán v kroužkové vazbě či jinak). Termín odevzdání tištěné práce je shodný s termínem odevzdání BP/DP/ZP do STAGu. Viz harmonogram závěrečného roku studia. Po úspěšném složení zkoušky se práce vracejí.

Rozložení SZZ

Státní závěrečné zkoušky studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol - M0113A300008 si studenti mohou rozkládat na 2 části, ale obhajobu musí konat vždy s částí, kde píší svoji DP (např. student píše DP z KPP - rozložení tedy: červen Pedagogická část + obhajoba, srpen Oborově didaktická část).

U státních závěrečných zkoušek studijního programu Učitelství pro mateřské školy - B0112A300007 je to stejné, SZZ si studenti mohou rozkládat na 2 části, ale obhajobu musí konat vždy s částí, kde píší svoji BP (např. student píše BP z KPP - rozložení tedy: červen pedagogická část + obhajoba, srpen Didaktiky výchov a přírodovědně-matematických představ).

Písemná žádost o rozložení státnic se nepodává.

Rozpis SZZ/ZZ červen 2024

Přesný harmonogram SZZ/ZZ bude zveřejněn v průběhu měsíce května 2024.