Skip to main content

Aktuálně z katedry

Peacejam workshop

Zveme Vás na workshop programu PeaceJam, kde vám zážitkovou formou představíme možnosti využití metodiky JUNIOŘI pro práci s žáky 1. stupně.
Workshop sekoná ve čvrtek 14. 3. 2024 od 14:20 do 15:55 v učebně P200 budovy P TUL.

Vernisáž O ženách

Výtvarnice Ing. Zuzana Švandová, Ph.D., naše kolegyně z Katedry marketingu a obchodu, pořádá výstavu s názvem O ženách. 
Slavnostní vernisáž se koná v pondělí 11. 3. 2024 od 17h ve Vinotéce Hruška, ul. Revoluční 131, Liberec. 

Všichni jste srdečně vítáni! 

Vernisáž CESTY SVĚTLA

Naše výtvarnice MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D. spolu se svojí kolegyní Ing. Zuzanou Švandovou, Ph.D. z katedry marketingu a obchodu pořádají společnou výstavu s názvem Cesty světla. 

Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 17h v Univerzitní knihovně TUL, ul. Voroněžská 13, Liberec. 
 
Všichni jste srdečně vítáni! 

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

V akademickém roce 2024/2025 nabízíme bakalářské studium programu 

Učitelství pro mateřské školy
Studijní program Učitelství pro mateřské školy je výbornou volbou a příležitostí pro vás, kdo máte vztah k malým dětem, jste hraví, komunikativní a rádi pracujete v kolektivu. Tříleté studium přibližuje budoucím učitelkám a učitelům MŠ, jak rozvíjet děti do 6. roku života s ohledem jejich na věkové a individuální potřeby i další specifika. 

Katedra výtvarné výchovy UP Olomouc

V Brně na KVV PdF MU se dne 12. 1. uskutečnilo setkání Platformy pro diskusi pedagogů o vzdělávání výtvarné výchovy budoucích učitelů pro 1. stupeň vzdělávání a preprimární stupeň. Tento celorepublikový projekt vznikl z iniciativy pedagogů/žek kateder VV z různých univerzit ČR za účelem zkvalitnění přípravy učitelů/lek PP a 1ST ZŠ a sdílení zkušeností z jejich profesní přípravy. Děkujeme Katedra výtvarné výchovy PdF MU za pohostinnost!