Skip to main content

Peacejam workshop


Zveme Vás na workshop programu PeaceJam, kde vám zážitkovou formou představíme možnosti využití metodiky JUNIOŘI pro práci s žáky 1. stupně.
Workshop sekoná ve čvrtek 14. 3. 2024 od 14:20 do 15:55 v učebně P200 budovy P TUL.