Skip to main content

Rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Forma výuky je prezenční, nebude-li možná prezenční forma, proběhne výuka prostřednictvím meet. Řiďte se, prosím, pokyny vyučujících.