Skip to main content

uchazeč o studium

Nutné podmínky pro přijetí

  • Podání elektronické přihlášky
  • Včasné zaplacení poplatku
  • Řádné doložení požadovaného vzdělání a dalších dokumentů (lékařské a logopedické potvrzení)
  • Úspěšné absolvování písemného testu obecných studijních předpokladů.

Sledujte aktuální podmínky přijímacího řízení na webu FP: https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Základní informace o naší katedře

Jak se hodím na učitele 1. st. ZŠ?

Vyzkoušejte si jednoduchý test!
zadání | vyhodnocení