Katedra primárního vzdělávání vznikla v roce 1993 tehdy s názvem Katedra národní školy. Formovala se zpočátku jako útvar soustřeďující pracovníky uměleckého zaměření a českého jazyka a zajišťovala výuku studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy ve spolupráci s dalšími odbornými katedrami, především pedagogiky a psychologie, matematiky, tělesné výchovy, cizích jazyků aj.

  Zprvu bylo studium zahájeno jako bakalářské s cílem dvoustupňového programu s magisterským výstupem. Později byl tento dvoustupňový typ (Bc., Mgr.) přetvořen na ucelené studium magisterské. V roce 2002 byla katedra přejmenována na Katedru primárního vzdělávání.

  V současnosti je studentům podle jejich zaměření k základnímu studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy nabízeno prohloubené studium ve specializacích Specifické poruchy učení a chování, Český jazyk, Anglický jazyk s didaktikou, Německý jazyk s didaktikou, Matematika, Hudební výchova a Výtvarná výchova.

  Složení katedry samo ji předurčuje k různým aktivitám pedagogickým, vědeckým a uměleckým. Pracovníci se podílejí na výuce v jiných oborech, jsou zapojeni do řešení vědeckých záměrů a projektů, publikují a koncipují učebnice, výrazné jsou jejich aktivity umělecké. Vedle pravidelných výstav výtvarných prací studentů a koncertů vokálně-instrumentálního sboru katedry, vyučující katedry samostatně vystavují svá díla a pořádají vlastní koncerty.

  Tutorem Katedry primárního vzdělávání je PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.
  OSOBNÍ KONZULTACE DLE POTŘEB STUDENTŮ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ E-MAILEM (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

  INFORMACE KE STUDIU NA KPV PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


  Upozorňujeme všechny studující na povinnost používat při e-mailové komunikaci s vyučujícími a TUL svoji přidělenou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni(zavinac)tul.cz .

  © Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání