Aktuální opatření děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP) Technické univerzity v Liberci (TUL) ke dni 11. 3. 2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 a Aktuálním opatřením rektora Technické univerzity v Liberci ze dne 10. 3. 2020 děkan FP TUL konstatuje, že v důsledku výše zmíněných opatření se až do odvolání ruší veškerá přímá (kontaktní) výuka v prezenční i kombinované formě, a to včetně:
 praxe i na dosud neuzavřených pracovištích (např. v mateřských školách),
 osobních konzultací k předmětům a závěrečným pracím,
 dodatečných zkoušení předmětů.
 

V souvislosti s probíhající distanční formou výuky je povinností studentů sledovat svůj univerzitní e-mail, společný e-mail jednotlivých ročníků a webové stránky katedry.

Ti, kteří studují napříč ročníky a nemají přístup na společné e-maily, budou sami kontaktovat jednotlivé vyučující.

V případě nejasností se obracejte na sekretariát katedry paní Děkanovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Aktuální opatření rektora TUL ke dni 10.3.2020:

Opatření rektora Technické univerzity v Liberci
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 10.3.2020 od 18.00 hod. do odvolání RUŠÍ:

-       Veškerá přímá (kontaktní výuka) v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku. Pedagogové přímou (kontaktní výuku) v maximální možné míře nahradí distanční formou.

-       Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady, kulturní, sportovní a společenské akce realizované TUL.

Studentům ubytovaným na kolejích TUL se doporučuje odjezd do svých domovů.

Výkon práce akademických pracovníků bude řešen individuálně (doporučuje se práce z domova), je v kompetenci přímých nadřízených.

K neakademickým pracovníkům se doporučuje individuální přístup přímého nadřízeného s ohledem na rodinnou situaci (umožnění práce z domova).

Rektor důrazně doporučuje vedoucím pracovníkům všech útvarů TUL vydat úplný zákaz vysílání podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do zahraničí.

Děkani zajistí informovanost všech zaměstnanců a studentů na fakultách takovým způsobem, aby byla minimalizována potenciální rizika.

Pro informovanost jsou uvedena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 a č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020

(1., 2. a 3. ročník prezenčního a kombinovaného studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

Studium předmětů specializace HV a VV bude zahájeno od letního semestru 2019. Výuka bude probíhat blokově společně pro prezenční i kombinované studium. O konkrétních termínech výuky budete předem informováni. Předměty si do stagu zapisujte podle následující tabulky:
tabulka

  • 1
  • 2

© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání