Skip to main content

Katedra výtvarné výchovy UP Olomouc


V Brně na KVV PdF MU se dne 12. 1. uskutečnilo setkání Platformy pro diskusi pedagogů o vzdělávání výtvarné výchovy budoucích učitelů pro 1. stupeň vzdělávání a preprimární stupeň. Tento celorepublikový projekt vznikl z iniciativy pedagogů/žek kateder VV z různých univerzit ČR za účelem zkvalitnění přípravy učitelů/lek PP a 1ST ZŠ a sdílení zkušeností z jejich profesní přípravy. Děkujeme Katedra výtvarné výchovy PdF MU za pohostinnost!