Skip to main content

Rozšiřující studium učitelství pro mateřské školy

Forma studia

  • Studium RUMŠ je třísemestrové s možností prodloužení o 1 rok.
  • Je organizováno prezenční formou (přímá výuka pouze pátky odpoledne a soboty).
  • Pro samostudium studenti mohou využít dostupné e-learningové podpory (není zahrnuta v hodinové dotaci programu) dle doporučení jednotlivých vyučujících.
  • Studenti mají možnost domluvit se s vyučujícími na individuálních konzultacích (nejsou zahrnuty v hodinové dotaci programu), tyto konzultace by měly být především směřovány ke tvorbě závěrečné práce.
  • Hodinová dotace je 260 vyučovacích hodin prezenční výuky, v nichž je zahrnuto 40 hodin reflektované pedagogické praxe včetně reflexe na TUL (36+4).

Pro koho je studium určeno?

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří absolvovali akreditovaný magisterský studijní program:

  • v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů prvního stupně základní školy
  • v oblasti pedagogických věd zaměřený na vychovatelství
  • v oblasti pedagogických věd zaměřený na pedagogiku volného času
  • studijního oboru pedagogika
  • a pro pedagogické pracovníky, kteří absolvovali akreditovaný vzdělávací program vyšší odborné školy v oboru vzdělávání zaměřené na přípravu vychovatelů (dle Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 6, ve znění ze dne 12. 1. 2016).

Plánované místo výuky

FP TUL - budova P a vybrané MŠ v Liberci